VERSLAVINGSPREVENTIE

Elke gemeente in Nederland heeft te maken met verslavingsproblematiek.  Omdat verslaving vaak een menselijk drama voor de persoon in kwestie is. Vaak met isolement, overlast, schulden en criminaliteit tot gevolg.

 

Graag bieden we u als gemeente onze voorstelling aan. Niet alleen omdat het een mooie voorstelling is.  Maar veel meer omdat deze een inkijkje geeft in hoe verslaving werkt. Iets over oorzaken en gevolgen. Wat al dan niet werkt.

We beginnen graag met een avondvoorstelling voor u als burgerlijke overheid. Daarnaast gaan we graag in gesprek met u om te kijken wat we samen kunnen doen. 

We kunnen een kant en klaar pakket aanbieden waarbij de diverse belanghebbenden langskomen bij onze voorstelling. Te denken valt hierbij aan de verschillende zorgteams in uw gemeente. De zorginstanties op gemeentelijk niveau. De diverse disciplines die betrokken zijn bij de doelgroep waar onze voorstelling over gaat.

 

Contact ons voor meer info of een specifiek op uw gemeente gericht voorstel.