VERSLAVINGSPREVENTIE

Wie bieden een compleet lessenpakket dat wij zelf komen brengen en uitvoeren op uw school. Hiermee brengen wij onze expertise op een een voor leerlingen toegankelijke manier uw school binnen.  

Het werkt als volgt:

  • Als aftrap brengen wij onze voorstelling in jullie aula (of in een plaatselijk theater) voor al jullie docenten.
  • Vervolgens brengen wij onze voorstelling (aangepast aan sector, niveau en leeftijd) voor uw leerlingen. In overleg met uw roosterkamer kiezen we voor een planning waarbij alle klassen aan de beurt komen. We zorgen voor een zo goed mogelijke inbedding in uw bestaande rooster. Bijvoorbeeld door een week lang de eerste 3 of laatste 3 uren te gebruiken.
  • Ergens in de loop van de week nodigen we de ouders uit voor een avondvoorstelling. Dit stemmen we met u af. 
  • Uw leerling is naast de voorstelling op een praktische manier met deze materie bezig. Hiervoor gebruiken we ons eigen methodiek die deel uit maakt van onze lessenserie "Burgerschap'. 
  • Het inzetten van ervaringsdeskundigen is een onderdeel van ons aanbod.
  • Uw leerling ontvangt aan het eind van deze week een 'Burgerschap-certificaat' voor het onderdeel verslavingspreventie.

Uw winst:

  • Uw leerlingen worden op een mooie manier meegenomen in de dagelijkse realiteit van soms donkere gebieden in onze samenleving.
  • Ouderbetrokkenheid wordt vergroot.
  • Onze lessen kunnen meetellen in de lessentabel. Doordat wij (bij sommige onderdelen) meerdere klassen in de zaal hebben geeft u dit ruimte in uw rooster.
  • De lessen Burgerschap besteedt u uit. Hierbij haalt u de expertise waar die al is en lossen we voor een stukje uw lerarentekort op.